ตะกร้าสินค้า
สินค้า ราคา จำนวน รวม
ผานบุกเบิก DP263J 58,700.00 58,700.00
จอบหมุนสำหรับดินแห้ง RZ180 69,000.00 69,000.00
ผานบุกเบิกDP203B 26,100.00 26,100.00
U35 Kis 1,180,000.00 1,180,000.00
เครื่องตัดหญ้า SX135 47,000.00 47,000.00
เครื่องตัดหญ้า SX145 50,000.00 50,000.00
ชุดบุ้งกี๋เกษตรการ์ด LA588 สำหรับ L5018 178,500.00 178,500.00
DC-70G Plus Cabin 1,200,000.00 1,200,000.00
จอบหมุน RX165E 57,000.00 57,000.00
L4018 490,000.00 490,000.00
B2740s 360,000.00 360,000.00
L4708sp 490,000.00 490,000.00
Promotion code
รวม
12 ฿4,206,300.00 THB